Cam kết rõ ràng trong chi phí, không phát sinh các chi phí bất thường